Firma Archeogatos zajmuje się szeroko rozumianą archeologią. Archeologia jest naszą pasją i jednocześnie też celem życia. Świadczymy profesjonalne usługi archeologiczne na podstawie najnowocześniejszych standardów oraz wieloletniego doświadczenia na różnych stanowiskach badawczych. Działamy głównie na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego, ale jesteśmy otwarci na świadczenie usług również w innych częściach kraju.

Usługi archeologiczne w Archeogatos

  • Wykopaliska archeologiczne – prowadzimy prace archeologiczne zmierzające do odkrycia, zbadania i udokumentowania odnalezionych zabytków. Współpracujemy z firmami, urzędami oraz prywatnymi Inwestorami.
  • Nadzór archeologiczny – decyzja dotycząca nadzoru archeologicznego wydawana jest w momencie, kiedy prace budowlane mają być prowadzone w bliskim sąsiedztwie zabytku (zazwyczaj w odległości do 200 metrów). Nadzór ma na celu ochronę zabytków przed zniszczeniem na skutek prowadzonych prac.
  • Badania archeologiczne – wykonujemy kilka rodzajów badań, w tym badania ratownicze, sondażowe, szerokopłaszczyznowe i wyprzedzające.
  • Archeologia rezydencjonalna i ogrodowa – dokumentujemy zachowany drzewostan i przygotowujemy wizualizacje rewitalizacji ogrodów. Badamy zamki, kompleksy zamkowo-pałacowe i dworki, wykonujemy kwerendę źródeł, odwierty geologiczne oraz przygotowujemy pełną dokumentację prowadzonych prac i odkrytych zabytków.
  • Fotografie oraz skany 3D – wykonujemy dokumentację fotograficzną badanych obiektów, w tym zdjęcia obrotowe na potrzeby wirtualnych wycieczek oraz trójwymiarowe skany.

Harmonogram prac każdorazowo dopasowujemy w taki sposób, by Inwestor mógł jak najszybciej uzyskać zgodę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kontynuowanie prac budowlanych. Metody badawcze dobieramy zawsze w odniesieniu do charakteru konkretnego miejsca oraz potrzeb Inwestora.

Zatrudniamy wykwalifikowany zespół naukowców, który działa sprawnie i pomaga w załatwieniu formalności związanych z obsługą prawno-konserwatorską.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów, którzy chcą prowadzić prace budowlane na terenach objętych ochroną konserwatorską.

ARCHEOGATOS

Agata Trzop-Szczypiorska
Boża Wola, ul. Ogrodowa 24
96 - 314 BARANÓW 
tel kom: 508 268 931

e-mail: archeogatos@gmail.com