We współpracy z zespołem fachowców prowadzimy kompleksowe badania rezydencji i ogrodów.

Oferujemy m.in:

 • kwerendę źródeł

 • inwentaryzację zachowanego drzewostanu i architektury

 • plany warstwicowe

 • wiercenia i odkrywki geologiczne

 • badania geofizyczne ( elektrooporowe i magnetyczne)

 • inne badania nieniszczące ( georadar itp.)

 • zdjęcia lotnicze

 • wykopaliska weryfikujące wyniki badań nieniszczących

 • wykopaliska sondażowe i szerokopłaszczyznowe nastawione m.in. na odsłonięcie śladów alei, parterów ogrodowych, pozostałości architektury ogrodowej.

 • pełną dokumentację odkrytych obiektów ( w tym dokumentację ortofotograficzną)

 • analizy architektoniczne

 • przygotowanie koncepcji rewitalizacji założeń ogrodowych

 • urządzanie i pielęgnację ogrodów

 • organizację objazdów (indywidualnych i grupowych) po ogrodach i szkółkach Polski.

NASZ KONSULTANT/KIEROWNIK BADAŃ
Wieloletnie doświadczenie terenowe zdobyte podczas wykopalisk w kraju i zagranicą w tym badania rezydencjonalne i ogrodowe:

 • Zamek królewski w Warszawie – Arkady Kubickiego (m.in. założenie ogrodowe z XIX i XX w); II kierownik badań

 • Wilanów – Zespól Pałacowo – Parkowy ( poszukiwania śladów ogrodów barokowych); kierownik wykopu, kierownik praktyki studenckiej

 • Natolin – Zespól Pałacowo – Parkowy ( poszukiwania śladów założenia krajobrazowego w tym pozostałości architektury ogrodowej);kierownik badań