Firma ARCHEOGATOS działa od 2007 roku, głównie na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.
Oferujemy naszym klientom (osobom prywatnym, firmom, urzędom) usługi przy 
inwestycjach wymagających prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych na
gruntach podlegających ochronie tj. stanowiska archeologiczne i ich strefy ochronne.

GWARANTUJEMY:

 • profesjonalne i terminowe przeprowadzenie prac

 • dostosowania tempa badań do terminarza inwestycj

POMAGAMY:

załatwić wszelkie formalności związane z obsługą prawno-konserwatorską inwestycji


BADANIA prowadzimy każdorazowo zgodnie z decyzją wydaną przez Konserwatora Zabytków.

W ramach naszych usług PROPONUJEMY:

 • archeologiczne badania wykopaliskowe: 
  - wyprzedzające 
  - ratownicze 
  - sondażowe 
  - szerokopłaszczyznowe

 • nadzory archeologiczne

 • badania architektoniczne i archeologiczno - architektoniczne

 • badania geofizyczne i inne badania nieniszczące

 • inwentaryzacje i dokumentacje obiektów zabytkowych

 • kwerendy historyczne i archiwalne

 • wykonanie dokumentacji terenowej: rysunkowej, fotograficznej, ortofotograficznej, opisowej

 • naukowe opracowanie wyników badań

POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ